Szakterületek

Széleskörű segítségnyújtás az alábbi szakterületeken.

A jog szenvedély nélküli értelem.

Arisztotelész

jog

Klasszikus polgári jog és családi jog

 • teljes körű jogi képviselet polgári peres- és nemperes eljárásokban
 • jogi tanácsadás, okiratszerkesztés a polgári-, családi jog egész területén
 • végrendeletek, öröklési szerződések készítése
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződések készítése
 • hagyatéki eljárásokban való képviselet

 

 • képviselet apaság megállapítása iránti perekben
 • házastársi-, élettársi vagyonközösségi szerződések készítése házasulandók és házastársak, valamint élettársak részére
 • házastársi-, élettársi vagyonközösséget megszüntető szerződések készítése
 • képviselet kártéritési ügyekben

Közös megegyezés esetén vállalom továbbá

 • képviselet házassági bontóperekben és a hozzájuk kapcsolódó házassági vagyonjogi perekben
 • képviselet gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, megszüntetése iránti perekben
 • képviselet gyermekelhelyezés megváltoztatása, szülői felügyelet, kapcsolattartás szabályozása tárgyú ügyekben

Társasági jog, gazdasági jog, egyéb szervezetek képviselete

 • társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás, ügyintézés
 • bejegyzett társaságok létesítő okiratának módosítása, képviselet változásbejegyzési eljárásokban
 • átalakulások (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás), és felvásárlások lebonyolítása
 • szindikátusi szerződések készítése
 • gazdálkodó-, és egyéb szervezetek működéséhez szükséges gazdasági, kereskedelmi szerződések készítése
 • képviselet követelések behajtása során
 • képviselet felszámolási és végelszámolási eljárásokban
mérleg
ingatlanjog

Ingatlanjog

 • ingatlan átruházási szerződések készítése (adásvételi-, ajándékozási-, csere-, tartási-, életjáradéki szerződések, haszonélvezet, lakáshasználat alapítása, megszüntetése)
 • bérleti szerződések készítése
 • közös tulajdonnal kapcsolatos jogügyletek (közös tulajdon megszüntetése, használati megosztási megállapodások) lebonyolítása
 • társasházak alapítása, alapító okirat módosítása, SZMSZ, Házirend készítése, módosítása
 • földhivatali eljárásokban képviselet
 • telekalakítással kapcsolatos eljárásban képviselet

Munkajog

 • munkaszerződések, kollektív szerződések véleményezése, készítése
 • munkaviszonnyal és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás
 • munkaügyi perekben való képviselet mind munkáltatói, mind munkavállalói, mind pedig munkavállalói érdekképviseleti oldalon
 • Büntetőjog, szabálysértési jog
 • teljes körű képviselet mind terhelti/eljárás alá vont személyi, mind sértetti oldalon
 • Közigazgatási hatóságok (adóhatóság, építéshatóság stb.) előtti teljes körű képviselet
munkajog
jog

Gazdasági Büntetőjog, szabálysértési jog

 • gazdasági büntetőjog teljes körű képviselet mind terhelti/eljárás alá vont személyi, mind sértetti oldalon

Hatóságok előtti képviselet

 • teljes körű képviselet a közigazgatási hatósági, illetőleg az azokhoz kapcsolódó eljárásokban mind az elsőfokú, mind pedig a jogorvoslati, bírósági felülvizsgálati eljárásokban
ügyvéd
jogasz

Állampolgársági ügyek

 • Külföldiként Magyarországon – Állampolgárság – Foglalkoztatók
 • A Magyarországon élő külföldi állampolgárok jogszerű tartózkodásnak biztosítása érdekében vállalunk tanácsadást, idegenrendészeti és egyéb hatóság előtti ügyintézést, bíróság előtti eljárást, képviseletet.
 • meghívólevél ügyintézése
 • regisztrációs igazolás
 • tartózkodási engedély
 • letelepedési engedély
 • tartózkodási kártya
 • állandó tartózkodási kártya
 • vízum
 • elveszett, megrongálódott okmányok pótlása
 • bevándorolt, letelepedett, hontalan úti okmány
 • TAJ kártya
 • lakcím / szálláshely bejelentése
 • honosítás, egyszerűsített honosítás
 • bejelentési kötelezettségek
 • cégalapítás, cégeljárás
 • ingatlan adásvételek ügyintézése.
 • Külföldi állampolgárokat foglalkoztató munkáltatók és munkaerő-kölcsönző cégek számára teljes körű idegenrendészeti tanácsadás, eljárási gyakorlat monitoringozása, kiemelt figyelemmel a szigorú hatósági szankcionálással fenyegetett bejelentési kötelezettségekre.

Kapcsolat

Ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal. Az alábbi gombra kattintva megtalálja elérhetőségeinket.